Hai diễn viên trẻ của Em Và Trịnh là Hoàng Hà & Samuel An ẵm giải thưởng lớn tại Ngôi Sao Xanh lần thứ 9
Sự kiện | Tin hoạt động

Hai diễn viên trẻ của Em Và Trịnh là Hoàng Hà & Samuel An ẵm giải thưởng lớn tại Ngôi Sao Xanh lần thứ 9

Chia sẻ Facebook