‘Tân binh triển vọng’ của Vpop - Thoại Nghi vừa debut đã có sân khấu khủng trước hơn 30.000 khán giả
Sự kiện | Tin hoạt động

‘Tân binh triển vọng’ của Vpop - Thoại Nghi vừa debut đã có sân khấu khủng trước hơn 30.000 khán giả

Chia sẻ Facebook