Jam Rachata và Film Thanapat: Fan Việt Nam đón chúng tôi rất đông, ai cũng ‘Xin Chào!… Sawadee!’
Sự kiện | Tin hoạt động

Jam Rachata và Film Thanapat: Fan Việt Nam đón chúng tôi rất đông, ai cũng ‘Xin Chào!… Sawadee!’

Chia sẻ Facebook