Ngọc Thanh Tâm hối tiếc vì đánh đổi quá nhiều thời gian được ở bên mẹ để đi làm phim
Sự kiện | Tin hoạt động

Ngọc Thanh Tâm hối tiếc vì đánh đổi quá nhiều thời gian được ở bên mẹ để đi làm phim

Chia sẻ Facebook