Sân khấu MTV Showcase đa dạng màu sắc âm nhạc với sự góp mặt của Bùi Công Nam, Grey D, Kai Đinh và Mỹ Mỹ
Sự kiện | Tin hoạt động

Sân khấu MTV Showcase đa dạng màu sắc âm nhạc với sự góp mặt của Bùi Công Nam, Grey D, Kai Đinh và Mỹ Mỹ

Chia sẻ Facebook