Bước tiến mới cho ngành thực phẩm khi ra mắt nhà máy sản xuất Hamburg Steak áp dụng công nghệ Nhật đầu tiên tại Việt Nam
Sự kiện | Tin khác

Bước tiến mới cho ngành thực phẩm khi ra mắt nhà máy sản xuất Hamburg Steak áp dụng công nghệ Nhật đầu tiên tại Việt Nam

Chia sẻ Facebook